Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!

09.04.2018

Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!

Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet

Her ligger årsrapporten 2017

Tid: Søndag 15. April, etter gudstjenesten.

 

Sted: Snarøya Kirke

 

1.Merknader til innkallingen

 

2. Valg av møteleder

 

3. Valg av referent

 

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

 

5. Årsmelding og regnskap 2017 for Fornebulandet menighet (/Portals/249/Arsmelding%202017_1.docx)

 

6. Øvrige saker:

 

 

 

 

Årsmøtet er kunngjort i gudstjenester, ved oppslag utenfor kirken, oppslag på menighetskontoret, menighetens nettside og menighetens facebook-side.