Trosopplæringstiltak, Høsten 2018

30.05.2018

Trosopplæringstiltak, Høsten 2018

Høsten 2018 gjennomføres følgende trosopplæringstiltak:

0 år: Babysang (Torsdager kl. 12.30- 14.00)

2 år: Krølletreff (13.10 kl.10.00- 11.00)

4 år: Samling og utdeling av Barnebibel (Tirsdag 09.10 kl. 17.00- 18.30 og Søndag 14.10 kl. 11.00)

2- 5 år: Baluba (Torsdager kl. 17.30- 18.00)

6 år: Julemesse (Lørdag 24.11)

10- 11 år: Lys Våken (01.- 02. Desember)

16 år: Lederkurs 

 

 

Bakgrunn og historie for menighetens trosopplæring:

Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Fra etableringen av den offentlige skolen i Norge på 1700-tallet og fram til siste del av 1900-tallet var skolen en sentral aktør for kirkens undervisning av de døpte, i samvirke med oppdragelse og tradisjonsformidling i hjemmet og kirken. I dag er ikke skolen lenger en aktør for trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, overtatt ansvaret for opplæringen av sine medlemmer. 

Med utgangspunkt i en nasjonal rammeplan, har menigheten utviklet sin egen lokale trosopplæringsplan. Planen legger opp til 315 timer, fordelt på aldergruppen 0- 18 år. Dette erstatter timene med kristendomsundervisningen som tidligere ble gitt i skolen. Medlemmer og tilhørende i de ulike aldersgruppene, inviteres til trosopplæringstiltak i menigheten. Dette er en del av menighetens trosopplæringsplan. 

 

Spørsmål?

Kontakt Maria Teistedal Vikre (Kateket)

Mob: 474 63 091

Mail: maria@fornebulandet-menighet.no