Voksenkor!

Voksenkor!

26.08.2019

Voksenkor!

Vil du synge sammen med andre? Har du lyst til å lære nye sanger og mer om musikk, noter og stemmebruk?

Vi starter opp torsdag 29.08. kl 18.30 - 20.30 i Kirkestua i Snarøya kirke, under ledelse av Ingeborg Aadland. Ingeborg er aktiv som sanger og kordirigent i Oslo og Bærum, og utdannet lektor med ttilleggsutdanning i sang. Korets opptredener i høst blir på kirkens egen folketonekonsert 24. oktober, menighetens julekonsert 1. desember og på gudstjenesten 15. desember (lessons and carols)

Det blir tatt opp bestilling av originalnoter i etterkant av første øvelse, og deltagelse i koret vil derfor koste 300 kr per person. Vil du være med og er forhindret fra å møte på første øvelse? Send en e-post til ia397@kirken.no eller en SMS til Ingeborg Aadland på telefon 40442156.

Bli med oss da vel!