Allehelgen i kirken

Allehelgen i kirken

29.10.2019

Allehelgen i kirken

Gudstjeneste i Snarøya og Allehelgensdag i ord og toner i Høvik

Allehelgensdag, søndag 3. november, er for mange en spesiell dag. Mange tenner lys på gravene, minnes sine døde, og gir på forskjellige måter uttrykk for sorg og savn.

Det er allehelgensgudstjeneste klokken 11 i Snarøya kirke. Det vil bli tekster og salmer som handler om sorg, trøst, håp, om de som har gått foran og om det evige liv. Og navnene på de som er døde i vår menighet siste året blir lest opp.

Vi er også heldige og har med oss Nils Andreas Grosås Granseth på trombone, og Espen Takle på orgel. 

Etter gudstjenesten inviterer vi til en uformell kirkekaffe og prat bakerst i kirken.

Samtidig inviterer vi sammen med Høvik menighet til «Allehelgensdag i ord og toner» i Høvik kirke kl 18.00. Kirken er åpen fra kl 17.30 med anledning til stillhet, ettertanke og lystenning. Her vil også navnene leses opp, og prestene og diakonene i begge menighetene er til stede.

VELKOMMEN!