Slik påvirkes kirken av nye tiltak

Slik påvirkes kirken av nye tiltak

13.03.2020

Slik påvirkes kirken av nye tiltak

Aktivitetene i Fornebulandet menighet vil bli påvirket av de nye, strengere tiltakene med tanke på koronavirussmitte. 

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, vil alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses fra 12.-29. mars i Oslo Bispedømme. I mellomtiden oppfordres det til å oppsøke Den norske kirke på nett. Her vil det være digitale andakter, gudstjenester, fellesskap og musikk. 

I løpet av denne perioden kan det avholdes begravelser, vielser og dåp med maks 50 personer til stede. Alle andre arrangement er avlyst i den samme periode. Som kirke ønsker vi å være tilgjengelige selv om vi ikke kan møtes som vanlig. Kontakt oss gjerne per telefon:

Thomas Wagle, sogneprest: 411 27 894

Eilert Skjelvik Ottesen, kirkeforvalter: 412 208 50

Ingeborg Holberg Heggen, kapellan (prest): 480 39 771

Tor Olav Gauksås, kateket (konfirmasjon): 982 67 826 

Siri Nilssen, diakon: 982 67 803