Fornebulandet menighet > Gravferd

Gravferd i Snarøya kirke

 
En kirkelig begravelse er en avskjed for de pårørende og en overgivelse av den døde til Gud. Den kan romme mange følelser, og i samtale med prest vil det være rom for å prate om hvordan livet med avdøde har artet seg. Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste kan være svært tungt. Begravelsen gjør døden og adskillelsen mer konkret. Å samles ved kisten med minner og avskjedsord, er ett stoppested på veien i sorgens landskap. Mange kjenner trygghet med de kjente rammene som kirkens gravferdsritual gir, og den kan gjøres personlig ved valg av musikkinnslag, salmer, dikt og minneord. Gravferden er de pårørendes avskjed, samtidig som det er en offentlig handling. Noen ønsker at den skal foregå uten så mange tilstede.

Vi i Fornebulandet menighet ønsker å komme deg i møte der du er i din avskjed. Om du velger å ha den i Snarøya kirke eller i Haslum krematorium, bisettelse eller begravelse med følging til gravplassen på Steinskogen, er vi med deg.

Et begravelsesbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Kontakt dem, og så vil prest ta kontakt med deg kort tid etter at tidspunkt og sted for gravferden er avtalt. Man kan òg velge å gjøre det meste selv. Det er de nærmeste pårørende som har ansvaret for gravferden.

Nyttig informasjon finnes også her: www.kirken.no/gravferd
 

Nyttig informasjon

gangen i ritualet

   Les mer...

Trenger du noen å prate med?

Tilbud om sjelesorgsamtaler.    Les mer...