Fornebulandet menighet > Menigheten

Menigheten

Velkommen til KIM (Kvinner i menigheten)

   Les mer...

Ungdomsklubben

Mandager kl. 17-22.    Les mer...

Gudstjeneste for store og små

Ta med barna i gudstjenesten.    Les mer...

Menighetsråd

Medlemmer i Fornebulandet menighetsråd 2015-2019

Stein Øgrim, leder

Kristine Skolt Grosås, nestleder

Andreas Sæteren Pedersen, fast medlem 

Jostein Grosås, fast medlem

Knut Lundby, fast medlem

Anders Nordby, fast medlem 

Wenche Synøve Wiig, fast medlem 

Julia Reinvik Helseth, fast medlem

Aashild Høydalsvik Jørstad, vara

 

Utleie

På Kilentunet (Kilenveien 55), og i Snarøya kirke (Snarøyveien 126) har vi lokaler som kan leies ut til barnebursdager/dåps-selskaper/samlinger osv.

Pris begge steder: 2.100,-.

Ta kontakt på post.fornebulandet@kirken.no.

   
 

Menighetsblad

Menighetens størrelse

Størrelse

Menigheten strekker seg fra Snarøya, Fornebu, Lysaker til Stabekk. 

Befolkningsstruktur

Det er ca 8000 mennesker som sokner til menigheten. Med forventet utbygging på Fornebu forventes tallet å øke betydelig de neste årene til 20 000 – 30 000. Med en antagelse om at 2/3 av alle beboere vil stå i kirken, kommer menigheten til å utgjøre ca 17 000 medlemmer og bli den største menigheten i Bærum.
Kirken har stor oppslutning for kirkelig konfirmasjon; ca 90 % oppslutning i ungdomskullet hvert år.

Skoler

Menigheten har barneskolene: Lysaker skole, Snarøya skole og Storøya skole i soknet samt Hundsund ungdomsskole. Alle skolene inviteres til julegudstjeneste i desember og kirkebesøk gjennom året knyttet til de ulike høytidene. Elevene er svært delaktige i gudstjenestene de deltar på, og prestene besøker skolene på forhånd av gudstjenesten.

Barnehager

Det er 8 barnehager i sognet som inviteres til julesamling i kirken i desember og påskevandring uken før og etter påske. Flere av barnehagene deltar på dette.
 

Institusjoner

Menigheten betjener Stabekk bo- og behandlingssenter og Stabekktunet med gudstjenester og besøk i samarbeid med prestene i parmenigheten Høvik.

Årsmelding

Årsrapport for 2018
Årsrapport for 2018
Les mer...
Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet
Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet
Tid: Søndag 31. mars etter gudstjenesten Sted: Snarøya kirke Les mer...