Åpent dialogmøte om det livssynsåpne samfunn


Bærum tros- og livssynsforum (BTL) inviterer til åpent dialogmøte torsdag 23. mars 2023 kl 19:00 med tema Det livssynsåpne samfunn.

Sted: Fornebupiloten, Snarøyveien 55, Fornebu, inngang fra torget bak Fornebu-S.

 

Samtalen blir ledet av:
- Ivar Flaten, tidligere prest i Fjell kirke i Drammen, nå pensjonist og fikk i 2020 Brobyggerprisen fra Norske Kirkeakademier og i 2022 Dialogprisen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

 

Øvrige deltakere er:
- Bente Sandvig, spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund og var nestleder i det tros- og livssynspolitiske utvalget som i 2013 leverte NOU 01/13 Det livssynsåpne samfunn.
- Rafik Atta Mohammed, initiativtaker og primus motor til Stiftelsen 10.august og styremedlem i Al-Noor-moskeen.
- Tor Øystein Vaaland, kirkefagsjef i Oslo Bispedømmeråd og styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo.

 

Sentrale spørsmål denne kvelden blir:
1. Hva betyr det når et samfunn kaller seg livssynsåpent?
2. Finnes det et nøytralt livssyn?
3. Hva vil det si å gi rom for alles egenart og tro?
4. Hvordan kan man skape grunnlag for fredelig sameksistens og gjensidig respekt i et lokalmiljø preget av tros- og livssynsmangfold?

Familien og de nære fellesskapene betyr mye for oss. Tillit og samhold i samfunnet er viktige forutsetninger for et godt og trygt liv. Vi trenger å skape kontakt på tvers av tradisjonelle skillelinjer og konvensjoner. Derfor tror vi at dialogarbeidet er viktig, ikke minst når samfunnet er i endring nasjonal og lokalt. Fornebulandet er i ferd med å transformeres til en by på størrelse med Hamar. Mye nytt skal finne sin plass av infrastruktur, bygninger og møteplasser. Hvordan skal tros- og livssynssamfunnene finne sin plass i denne «kabalen»? Bærum tros- og livssynsforum ønsker å åpne for dialog og samtale rundt disse spørsmålene.

Vel møtt! 

 

Tilbake