Kontakt

 

Menighetspedagog

Ingeborg Aadland

67500500

40442156

Send epost

Sekretær

Camilla Denneche

67500500

40442176

Send epost

Kateket

Tor Olav Gauksås

67500500

98267826

Send epost

Kantor

Larissa Mikkelsen

67500500

40442155

Send epost

Diakon

Siri Nygaard Nilssen

67500500

98267803

Send epost

Kirkeforvalter

Eilert Christian Skjelvik Ottesen

67500500

41220850

Send epost

Kirketjener

Håkon Skotte

67500500

47453997

Send epost

Kapellan

Ruth Ingeborg Sveinsdotter

90997345

Send epost

Kateket, trosopplæringskoordinator

Maria Teistedal Vikre

67500500

47463091

Send epost

Sokneprest

Thomas Wagle

67500500

41127894

Send epost

Fornebulandet MR, fast. Ungdomsleder

Live Leonardsen Wilhelmsen

90285466

Send epost