Priser utleie


Her er et bilde fra Kirkestua nede i Snarøya kirka. Se priser for utleie under bildet.

Kilentunet:
2100,-

Kirkestua
2800,-
Tilsynsvakt: 300,- pr time

Tilbake