Vi er tilgjengelige


Digitale andakter, åpen kirke og kirkelige ansatte på jobb. 

 

Rykk tilbake til start er det noe som heter. Nå er vi dessverre tilbake til der vi var i marsmåned med avlyste gudstjenester og aktiviteter, foreløpig ut novembermåned. Det eneste vi får lov til å gjennomføre nå i dagens smittesituasjon er gravferder med max 50 deltakere, vielser og dåpsgudstjenester med max 5 deltakere og samtaler med 2 meters avstand.

 

Digitale andakter

Selv om mesteparten er avlyst, så er vi på jobb i Fornebulandet menighet og gjør det vi kan for å være kirke i denne vanskelige situasjonen. Derfor vil vi nå starte opp igjen med digitale andakter hver søndag som legges ut både på nettsiden og facebooksiden vår. I tillegg håper vi å starte med åpen kirke én gang i uka der man kan komme inn i kirken, tenne lys og be en bønn. Vi kommer tilbake til dette når vi har planene klare.

 

Ta kontakt

Telefonen er fullstendig smittefri. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å snakke med en av prestene eller diakonen. Det samme gjelder hvis du ønsker å komme på kontoret for å ha en samtale. Ta også kontakt med oss om du ønsker å motta nattverd. Helsemyndighetene tillater at vi deler ut nattverd til enkeltpersoner som ber om det.

Tilbake