Har du utsatt dåp?


Vi tilbyr nå private dåpsseremonier siden de bedre tidene lar vente på seg. Dette er en kort og vakker gudstjeneste for de aller nærmeste.

Mange har utsatt barnedåpen i påvente av bedre tider rent smittevernmessig. Men disse tidene lar vente på seg.

Selv om mye er stengt ned har kirkene lov til å ha private dåpsseremonier med kun noen få mennesker til stede: per nå er dette foreldre, barn og to faddere.

De som har hatt slike private dåpsseremonier i Snarøya kirke det siste året sier at selv om de selvsagt skulle ønsket at flere fra familien kunne ha vært tilstede, så er det noe eget med en seremoni bare for de aller nærmeste. For noen er det også kanskje en lettelse å slippe å lage til den store festen, og så blir man ikke så stresset hvis barnet skriker under hele seremonien.

Selve seremonien er en kort gudstjeneste på ca. 30 minutter. I tillegg til presten bidrar organist med vakker musikk.

I Snarøya kirke tilbyr vi korte dåpsgudstjenester hver søndag kl. 11, kl. 12 og kl. 13*

I forkant er det dåpssamtale med presten.

Dåp har ingen aldergrense. Kanskje har du utsatt å bli døpt et langt liv? Dette er en fin mulighet til å bli døpt også for voksne.

For å melde dere til dåp, ta kontakt med sokneprest Thomas Wagle: telefon 411 27 894 / epost: tw795@kirken.no

* Dette kan endre seg når vi igjen får lov til å ha vanlige gudstjenester.

Tilbake