Pasjonsandakt 4


Vår fjerde pasjonsandakt i samarbeid med Høvik menighet.

Her kommer den tredje av seks pasjonsandakter fra Fornebulandet og Høvik menigheter. Vi leser og mediterer over lidelseshistorien fra Lukasevangeliet. Medvirkende: Arvid Kopperdal, Siri Nilssen, Ingeborg Aadland og Thröstur Eiriksson. Musikken etter tekstmeditasjonen er "Erbarme dich" fra Matteuspasjonen av J.S. Bach.

 

 

 


 

 

Tilbake