Påsken er ikke avlyst!


Stedfortredende gudstjenester og tilbud om enkeltsamtaler og nattverd

Enda en gang går vi mot en annerledes påske i Snarøya kirke.
Men påsken er ikke avlyst, og håpet er ikke avlyst.

Siden vi ikke kan feire gudstjeneste sammen har vi denne påsken valgt å satse på en stedfortredende tjeneste: Palmesøndag er prest tilstede i Snarøya kirke for å be og tenne lys.
Langfredag og 1. påskedag er prest og organist til stede for å synge og be på vegne av menigheten.

Vi har fortsatt lov til å tilby enkeltsamtaler, forbønn, lystenning og individuell nattverd for enkeltpersoner. 

Du må ta kontakt oss hvis du har lyst til å komme inn for dette!

Thomas Wagle, sogneprest: 41127894
Ruth Ingeborg Sveinsdotter, kapellan (prest): 90997345
Siri Nygaard Nilssen, diakon: 98267803
Tor Olav Gauksås, kateket (ungdom): 98267826

Digitale andakter fra Snarøya kirke i påsken

Vi vil ha digitale andakter i høytidsdagene, disse blir lagt ut her og på Facebook. 

Onsdag 31. mars kl. 18 publiseres den siste av årets pasjonsandakter, som er et samarbeid mellom Høvik og Fornebulandet menigheter. Tekstleser: Ingeborg Aadland; organist: Thrøstur Eiriksson; sopran: Ingeborg Aadland; prest: Thomas Wagle.

Langfredag kl. 18 leses lidelseshistorien fra Lukasevangeliet i sin helhet av Arvid og Eva Kopperdal og sokneprest Thomas Wagle. Mellom lesningene er det musikk ved sopran Ingeborg Aadland og organist Per Karang.

1. påskedag kl. 18 blir det påskedagsandakt ved sokneprest Thomas Wagle og diakon Siri Nygaard Nilssen. Musikk ved sopran Ingeborg Aadland og organist Per Karang. Offeret går til KFUK/KFUM region Oslo og Akershus. KFUK/KFUM gjør et viktig kristent arbeid blant barn og unge, og Fornebulandet menighet er knyttet til KFUK/KFUM med flere av sine barne- og ungdomstilbud. Vipps til 16152. Merk gaven med (KFUK/M)

 

Tilbake