Andakt og salmene «Himlen blåner for vårt øye» og «Modersvingen» fra Snarøya kirke søndag 9. mai


Medvirkende: Ruth Ingeborg Sveinsdotter, Per Karang og Ingeborg Aadland

Ukens offerformål er Bærum tros- og livssynsforum som er en del av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. STLs mål er å fremme gjensidig respekt og forståelse samfunnene imellom, samt arbeide for likebehandling for tros- og livssynssamfunn. Gi gjerne en gave på Vipps til 16152 og merk gaven med «STL».

Dagens bibeltekst er hentet fra evangeliet etter Matteus, kapittel 7, vers 7-12:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Tilbake