Tweens, etter skoletid 14. Juni


Mandag 14. juni vil vi "tjuvstarte" med en Tweens-samling, hvor 4.-6. trinn inviteres til Snarøya kirke!

 

 

 

Fra høsten blir det Tweens hver mandag etter skoletid. Dette er en ny aktivitet for tweensalderen, 5.- 7. trinn!

Vi vet at de ulike skolene avslutter skoledagene på ulike tidspunkt. Felles program starter når alle er på plass. Kirken er åpen fra kl. 13.30. Det blir enkel servering, aktiviteter, lek og en bibelfortelling. Programmet avsluttes kl. 16.00.

Har den påmeldte eller nære relasjoner sykdomssymptomer, ber vi om at den påmeldte holder seg hjemme.

Påmelding HER!

Spørsmål eller andre henvendelser?

Maria Teistedal Vikre,

Kateket, Fornebulandet menighet

Mob: 474 63 091

Mail: mv367@kirken.no

Tilbake