INNENDØRS GUDSTJENESTER IGJEN


Første gudstjeneste blir søndag 20. juni kl 11.00

Bærum kommune har opphevet den lokale covid-19-forskriften. Det betyr at det er d​en nasjonale forskriften som gjelder, og at kirkens generelle smittevernveileder ligger til grunn for smittevernet i vår lokale kirkelige virksomhet.

For oss innebærer dette at vi igjen kan ha gudstjenester innendørs!

Ønsker du å besøke kirken må du gjerne ha munnbind, men det er ikke en plikt lenger, så fremt man kan holde 1 meters avstand.

Vi må fortsatt registrere deltakere av hensyn til eventuell smittesporing, så hjelp oss med å holde orden i listene og registrer deg når du deltar på noe hos oss.

Voksenkor

Denne oppmykningen betyr også at, gitt at det ikke blir flere innstramminger nå, så er det klart for nye voksenkorøvelser fra starten av høstsemesteret. Ta gjerne kontakt med Ingeborg om du kan tenke deg å vite mer.

Tilbake