Allehelgen 7. november


Allehelgensdag er en viktig dag for å minnes de døde

Mange kirker holder åpent denne dagen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet.

Vi i Fornebulandet menighet ønsker også å markere denne spesielle dagen. I samarbeid med Høvik menighet blir det derfor arrangert en minnemarkering i Høvik kirke søndag 7. november kl. 18.00. Kirkerommet er åpent fra kl. 17.30

Vi leser opp navnene for hver enkelt i Fornebulandet og Høvik menigheter som er død siden Allehelgensdag i fjor. Det blir anledning til selv å tenne lys for dem vi tenker på. Vi lytter til tekster og musikk og synger salmer som er valgt med tanke på dagens karakter.

Fra Fornebulandet menighet medvirker:
Prest Thomas Wagle og Diakon Siri Nygaard Nilssen
Organist Per Karang er musikalsk ansvarlig.

Fra Høvik menighet medvirker: 
Prester Trygve Rø og Maryam Trine Skogen
Diakon Ellen Haave

Det vil bli holdt vanlig allehelgensgudstjeneste med dåp klokken 11.00 i Snarøya kirke.

Ta kontakt med diakon Siri Nygaard Nilssen på tlf: 98267803 eller email: sn436@kirken.no hvis du ønsker å prate med noen eller har andre spørsmål.

Foto: Malin Longva

 

Tilbake