Voksenkor


Voksenkoret øver prosjektbasert frem mot opptrenden på utvalgte gudstjenester gjennom kirkeåret.

Vil du synge sammen med andre? Har du lyst til å lære nye sanger og mer om musikk, noter og stemmebruk? 

Voksenkoret ledes av Ingeborg Aadland. Ingeborg er aktiv som sanger og kordirigent i Oslo og Bærum, og utdannet lektor med ttilleggsutdanning i sang. Vi øver vekselvis på Kilentunet eller i Snarøya kirke utvalgte mandager og fredager. Øvelsene varer fra kl 18 til 20, og øvingsdatoeene dette semesteret er mandag 12.09 (Kilentunet), fredag 04.11 (Kirkestua), mandag 07.11, (Kilentunet), fredag 18.11 (Kirkestua), fredag 02.12 (Kirkestua/Snarøya kirke) mandag 05.12 (Kilentunet). Opptreden på Taizégudstjeneste 20.11 og på Lessons and carols 11.12.

Vil du være med? Send en e-post til ia397@kirken.no eller en SMS til Ingeborg Aadland på telefon 40442156.

Bli med oss da vel!

Tilbake