Konfirmant 2025 Snarøya kirke


Er du født i 2010? Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken - hjertelig velkommen som konfirmant i Snarøya kirke og Fornebulandet menighet i 2025!

Datoer for konfirmasjonsgudstjenester 2025

Lørdag 30. august

Søndag 31. august

Lørdag 6. september

Konfirmasjon i Fornebulandet menighet

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Det er en tid for å tenke nye tanker om verden og livet, og ta del i et trygt fellesskap. Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien, og for mange blir det en opplevelse for livet! På leir er det konkurranser, aktiviteter, underholdning og mye mer. Her skjer også mesteparten av undervisningen du skal gjennom. Gjennom året møtes man til samlinger og gudstjenester der vi sammen utforsker kristen tro og samfunnet vi lever i, og du blir kjent med engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du deltar på. 

OBS! Vi har kun lov til å sende ut informasjon i posten til de som allerede er døpt og registrert som medlemmer i kirken. Men du er altså hjertelig velkommen til konfirmasjon i kirken, selv om du ikke er døpt fra før!


Påmelding åpner onsdag 1. mai og stenger 1. oktober

Trykk her for å melde deg på eller ta kontakt med ungdomsprest Tor Olav Gauksås dersom du har noen spørsmål. Kontaktinfo: tg846@kirken.no | 98267826

Hva er konfirmasjon i kirken

Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål på alvor. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og blir kjent med hva du selv tror på og hva som er viktig for deg. Du utfordres til å tenke og reflektere kritisk og selvstendig. Sammen utforsker vi at kristen tro er mer enn bare et skolefag. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.

Konfirmasjon er for alle

Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellige og trenger ulike tilpasninger. Mange har store eller små ting i livet som gjør at de gruer seg til å være konfirmant - vi vil i så fall veldig gjerne komme deg i møte!

Viktige datoer for konfirmasjon 2025 - blir oppdatert fortløpende

  • Tirsdag 24. sep kl. 18:00: Informasjonsmøte for foresatte og konfirmanter
  • Søndag i januar: Presentasjonsgudstjeneste og kickoff for konfirmanttiden
  • Søndag før palmesøndag: fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp og solidaritetsgudstjeneste
  • Antakelig uke 27: mandag 30. juni - lørdag 5. juli
  • Konfirmasjonsgudstjenester: lørdag 30. aug, søndag 31. aug og lørdag 6. sep

Konfirmasjonsgudstjenesten

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv. I gamle dager måtte konfirmantene svare "ja" på spørsmål om de trodde på Gud på konfirmasjonsdagen. I dag er det ikke slik. Konfirmasjonen er en bønnehandling. På konfirmasjonsdagen ber vi om Guds velsignelse for hver enkelt. Konfirmasjonsdager i Fornebulandet menighet i 2025 er lørdag 30. august, søndag 31. august og lørdag 6. september.

Dette er en festdag sammen med familie og venner, hvor dere feirer at du har blitt bedt for og velsignet i kirken, og at du er på vei inn i en ny fase av livet.

For å sikre plass til familie og venner har vi satt et tak på 14 konfirmanter per konfirmasjonsgudstjeneste – det betyr også at det er plass til venner og familie i kirken, så inviter selskapet med på denne høytidsstunden i kirken!

Den som melder seg på først får velge dato og tidspunkt først.

Konfirmasjon og dåp

Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan, og du er heller ikke alene! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men du må døpes i forkant av selve konfirmasjonsdagen. Over tusen ungdommer blir hvert år døpt i forkant av konfirmasjonen. Du får god informasjon på forhånd og på selve dåpsdagen har du med deg dine nærmeste, i en fin seremoni – enten i en vanlig søndagsgudstjeneste eller på en drop-in-dåp - dato kommer. Du kan trykke her for å lese mer om drop-in-dåp generelt.

Ulike konfirmasjonsopplegg

I Fornebulandet menighet har vi tre forskjellige konfirmasjonsopplegg: Leirkonfirmant, tilrettelagt konfirmant og mikskonfirmant. Både leir- og mikskonfirmantene deltar på kickoffsamling, undervisningssamlinger i løpet av våren og solidaritetsdager i forbindelse med Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Tilrettelagt konfirmasjon har et helt eget opplegg.

Leirkonfirmant

På konfirmantleir er vi sammen i seks dager i sommerferien. Leiren er full av aktiviteter, underholdning og undervisning hvor vi snakker om spennende og utfordrende temaer i et godt fellesskap. Vi spiller volleyball, bader, blir kjent med nye mennesker og er sammen på en annen og hyggelig måte. Vi anbefaler alle som har mulighet å være med på leir, for det er et fellesskap du kommer til å huske for resten av livet.

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
4.000 kroner for sommerleiren

Tilrettelagt konfirmant

Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen i din lokale menighet, og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sokner til.

Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Eiksmarka kirke. Her møter konfirmantene en ansatt fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever ved Haug skole, blir hentet med taxi etter skoletid og kjørt til Eiksmarka kirke. Vi har en felles konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen, men det er også mulig å følge undervisningen i Eiksmarka og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det.

Til høsten vil det være et informasjonsmøte om tilrettelagt konfirmasjon.

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
700 kroner for opplegget

Mikskonfirmant

Dette opplegget er for konfirmanter som av ulike årsaker ikke er med på leir. Siden leiren inneholder en del undervisning, erstatter mikskonfirmantsamlingene undervisningen som foregår på leir. Opplegget er felles for konfirmanter i hele Bærum som ikke skal på leir, og består av fem kveldssamlinger og en helgesamling i løpet av våren.

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
700 kroner for opplegget

Økonomi

Priser for konfirmasjonstiden skal ikke være en hindring for å delta -Fornebulandet menighet har gode støtteordninger. Ta kontakt dersom økonomien er en utfordring, så finner vi en løsning.

Hva skjer etter at jeg er konfirmert?

Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid – blant annet lederkurset, som både er nyttig og fint på CV-en. Lederkurset er også en forutsetning for å være leder på konfirmantleir.

Vi har også en ungdomsklubb, hvor det er mulig å spille instrumenter, brettspill, få gratis mat og være sammen med andre ungdommer.

Andre tilbud

Den norske kirke har også noen andre særlig målrettede tilbud, også til konfirmanter som følger opplegget ellers i sin lokale menighet. Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv eller har nedsatt hørsel. Se mer på dovekirken.no.

Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg. Se mer på kirken.no/samisk.

Spørsmål

Ta kontakt med:
Ungdomsprest Tor Olav Gauksås
E-post: tg846@kirken.no | Telefon: 982 67 826

Tilbake