Menighetsråd


Fornebulandet menighetsråd er et folkevalgt organ som velges i kirkevalget hvert 4. år. 

Fornebulandet menighetsråd 2023-2027

Medlemmer:
Jostein Grosås, leder, vararepresentant Fellesrådet
Kristine Cranner Viland, nestleder
Tone Bysting
Asta Eline Aker
Marit Wirum Schønheyder
Cora Wrånes Sjøvoll

Varamedlemmer:
Arvid Kopperdal
Arne Ingar Falck
Dag Strømøy
Stein Øgrim, fast representant Fellesrådet
 

Menighetsrådet har jevnlige møter som er åpne for alle. Se kalenderen for møtedatoer. 

Har du saker du ønsker at menighetsrådet skal ta opp, ta kontakt med daglig leder Birgit Johanne Wirgenes.

Tilbake