Menighetsråd


Fornebulandet menighetsråd er et folkevalgt organ som velges i kirkevalget hvert 4. år. 

Fornebulandet menighetsråd 2019-2023

Medlemmer
Arvid Kopperdal (leder)
Ingunn Aadland
Jostein Grosås
Marit Wirum Schønheyder
Linn Cavallius Vad Githmark
Live Leonhardsen Wilhelmsen
Markus Østrem

Varamedlemmer
Wenche Synøve Wiig
Nina Martinussen
Reidun Mary Gatland Reve
Kjell Harald Ulstad

Menighetsrådet har jevnlige møter som er åpne for alle. Se kalenderen for møtedatoer. 

Har du saker du ønsker at menighetsrådet skal ta opp, ta kontakt med daglig leder Birgit Johanne Wirgenes.

Tilbake