Klokkeringing på Snarøya


Selv om kirkene er stengt vil kirkeklokkene fortsette å ringe

Fornebulandet menighet vil sammen med mange andre menigheter ringe helgen inn hver lørdag kl. 17.00-17.10, i tillegg til at det vil bli vanlig høytidsringing på påskeaften. 1. påskedag vil klokkene i klokketårnet ringe fra kl. 10.55-11.00 for å markere Kristi oppstandelse.

De siste ukene har vanlige gudstjenester vært flyttet fra kirkerommet til Facebook, Youtube og andre sosiale mediekanaler. Det har medført stengte kirkedører og stille klokketårn. 

Bispemøtet har vedtatt nye regler for bruk av kirkeklokkene. Som et koronaunntak vil helgen ringes inn lørdager klokken 17. 
- Stillheten skal brytes som et tegn på håp, sier konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt. 

Tilbake