Småbarnstreff og Babysang


Vel møtt til Småbarnstreff og Babysang på Fornebupiloten på onsdager

Fra onsdag 11. januar blir det Småbarnstreff på Fornebupiloten fra kl. 11-14, og kl. 12 er det Babysang.

Sangbolken varer omtrent en halvtime, og både før og etter er det god tid til å skravle og drikke kaffe og la ungene møte andre unger. 

Babysang er et gratis og uformelt tilbud for folk både med og uten sangstemme. Kom med den stemmen du har!

Ingeborg Aadland (menighetspedagog) spilte inn en digital babysang for den norske kirke i løpet av den første Covid-nedstengingen - videoen ligger ute på nettet her.

Kontaktinformasjon til Ingeborg Aadland

404 42 156 | ia397@kirken.no

Mer informasjon

Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge og utforske sammen med barnet sitt. Babysang gir barn og foreldre et rom hvor de kan være sammen og bli kjent med hverandre, og med andre barn og småbarnsforeldre.

 

 

Tilbake