Vil du bidra?


Fornebulandet menighet trenger deg! Du kan bidra med din tid, ditt engasjement eller med å gi penger. Alt bidrar til å skape gode fellesskap for mennesker i alle aldre.

Vil du bidra til noe meningsfullt? Kirken arrangerer masse gode tiltak for barn og familier, tilbyr et trygt miljø for ungdom, har gudstjenester og konserter. Alt dette er ikke mulig uten frivillige medarbeidere og frivillige gaver. Les mer om hvordan du kan bidra.