Utleie


Vi har gode lokaler som egner seg godt til for eksempel dåps- og konfirmasjonsselskaper, foreningsmøter og andre type selskaper. Det er fult utstyrte kjøkken og enkel ankomst med parkering rett ved. Vi leier ut lokaler i Snarøya kirkes underetasje (Kirkestua) og i 1. etage på menighetskonoret (Kilentunet). 

Vi følger Bærum kommunes regler for hvor mange som kan møtes i private selskap i offentlige lokaler.  Fra 10. november til 05. desember har vi kun tilatelse til å leie ut til minnesamvær, med maks 10 deltakere. Les mer om Bærum kommunes koronarestriksjoner på Bærum kommune sin nettside. 

Du må være over 18 år for å leie lokale hos oss. Selskapet må være avsluttet til klokken 12 på kvelden og vaske seg ut av lokalet samme dag som utleien skjer.

Leietakeren er ansvarlig for å sette seg inn i og overholde menighetens restriksjoner i forhold til smittevern og korona. Det betyr blant annet ansvar for å vaske lokalene etter utleie. Dere vil få sjekkliste for renhold. Leietakeren må også registrere navn og telefonnummer til alle deltakere. Dette vil bli brukt til eventuell smittesporing. Listene oppbevares sikkert og slettes etter 10 dager. 

Hvis du ønsker å leie disse lokalene, ta kontakt med sekretær Camilla Denneche på e-post

Leieprisene er foremål for endring fra januar 2021.